Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Turystyka Filmowa w Warszawie

Szanowni Państwo!
Jestem studentką Turystyki i Rekreacji SGGW w Warszawie. Wyniki poniższej ankiety pozwolą mi napisać moją pracę magisterską. Dotyczy ona turystyki filmowej w Warszawie. Z góry dziękuję za poświęcony czas :)
* 1. Jaka jest częstotliwość Pana/i krajowej aktywności turystycznej?
systematycznie wyjeżdżam raz w roku
systematycznie wyjeżdżam więcej niż raz w roku
wyjeżdżam rzadziej niż raz w roku
wyjeżdżam sporadycznie
* 2. Jaką formę krajowych wyjazdów turystycznych Pan/i preferuje?
indywidualną (z rodziną)
grupową (z przyjaciółmi)
zorganizowaną
* 3. Z jakich źródeł informacji korzysta Pan/i w trakcie wyboru oferty turystycznej?
strony internetowe o tematyce turystycznej
portale społecznościowe
rodzina/znajomi
foldery i broszury
tv/radio
biuro podróży
* 4. Czy kiedykolwiek odbył/a Pan/i podróż związaną z tematyką filmową?
tak
nie
* 5. Które z poniższych zdań według Pana/i najtrafniej charakteryzuje turystykę filmową?
1 - najmniej trafnie opisuje, 5 - najtrafniej opisuje
12345
podróże do miejsc, w których kręcone były filmy/seriale
wyjazd na festiwal filmowy
spotkanie z twórcami filmów/seriali
udział w warsztatach filmowych
* 6. Co jest według Pan/i najciekawsze w turystyce filmowej?
1 - najmniej ciekawe, 5 - najbardziej ciekawe
12345
możliwość skonfrontowania swojej wyobraźni z realnym miejscem znanym z filmu
odpoczynek w miejscach znanych z filmu
możliwość spotkania znanych aktorów
uczestnictwo w festiwalu filmowym
* 7. W jakim celu wybrałby się Pan/i w podróż o tematyce filmowej?
1 - najmniej istotne, 5 - bardzo istotne
12345
odpoczynek
przeżycie przygody
przeżycie duchowe
nowe doświadczenie
zobaczenie miejsc znanych z filmów i seriali
* 8. Czy uważa Pan/i, że fakt powstania filmu wdanym mieście wpływa pozytywnie na atrakcyjność turystyczną tego miejsca?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
nie mam zdania
* 9. Co według Pan/i powinna zawierać oferta turystyczna o tematyce filmowej?
* 10. Jakie zna Pan/i filmy lub seriale, które były lub są kręcone w Warszawie?
* 11. Płeć:
kobieta
mężczyzna
* 12. Grupa wiekowa:
18 - 25 lat
26 - 35 lat
36 - 45 lat
46 - 55 lat
56 lat i więcej
* 13. Miejsce zamieszkania:
wieś
miasto do 100 tys. mieszkańców
miasto 100 - 500 tys. mieszkańców
miasto ponad 500 tys. mieszkańców
* 14. Wykształcenie:
podstawowe
zasadnicze
średnie
wyższe
* 15. Aktywność zawodowa:
uczeń/student
pracownik
stanowisko kierownicze
samozatrudnienie
wolny zawód
emeryt/rencista
bezrobotny
* 16. Dobrobyt materialny rodziny:
poniżej średniej krajowej
średnia krajowa
powyżej średniej krajowej
dużo powyżej średniej krajowej


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .